Aktualności 11 sierpnia, 2023 / blog

Postępowanie frankowe krok po kroku 

Postępowanie frankowe krok po kroku: Kredyt we frankach szwajcarskich, mimo iż w teorii wydawał się atrakcyjnym i korzystnym rozwiązaniem dla wielu Polaków, w praktyce przyniósł ze sobą wiele problemów. W obliczu zmienności kursów walut oraz decyzji sądów, wiele osób zadaje sobie pytanie: jak wygląda postępowanie frankowe? Na czym polega, jakie są jego etapy, a przede wszystkim – jakie są jego skutki?

W tym artykule postaramy się przybliżyć Państwu ten proces, krok po kroku. Bez żargonu prawniczego, w sposób przystępny dla każdego. Pamiętajcie jednak, że każda sytuacja jest inna i choć staramy się być jak najbardziej rzetelni, wskazówki podane w artykule nie zastąpią konsultacji z profesjonalnym doradcą.

Analiza umowy kredytowej

Pierwszym krokiem w postępowaniu frankowym jest analiza umowy kredytowej. Celem jest sprawdzenie, czy nie zawiera ona tzw. klauzul niedozwolonych, które mogą być podstawą do podważenia jej ważności. Do klauzul niedozwolonych mogą zaliczać się m.in. postanowienia o zmienności oprocentowania kredytu, niejasności dotyczące kursu walutowego czy niekorzystne dla kredytobiorcy zasady ustalania wysokości rat.

Zgłoszenie roszczeń

Po analizie umowy i ewentualnym wykryciu klauzul niedozwolonych, następnym krokiem jest zgłoszenie roszczeń do banku. W tym celu kredytobiorca, z pomocą prawnika, przygotowuje odpowiednie pismo, w którym podaje szczegółowe argumenty dotyczące niezgodności umowy z prawem.

Postępowanie przed sądem

Jeżeli bank nie zgodzi się na żądania kredytobiorcy, sprawa trafia do sądu. W tej fazie bardzo ważna jest odpowiednia reprezentacja prawna. Postępowanie sądowe rozpoczyna się od wniesienia pozwu, a następnie przechodzi przez kilka etapów, w tym rozprawę, w której obie strony mogą przedstawić swoje argumenty.

Wyrok sądu

Ostatecznym krokiem jest wydanie wyroku przez sąd. W zależności od decyzji, sąd może unieważnić umowę kredytową, zasądzić odszkodowanie dla kredytobiorcy, bądź odrzucić pozew. Wyrok może być zaskarżony do wyższej instancji, jeśli któraś ze stron nie zgadza się z decyzją.

Proces odwoławczy

W przypadku niezadowalającego wyniku procesu sądowego, istnieje możliwość odwołania. To jest czas, kiedy prawnik kredytobiorcy przygotowuje apelację, która zostanie złożona w wyższej instancji. W tym wniosku zawarte są argumenty przeciwko decyzji sądu pierwszej instancji. Ten etap może wymagać dodatkowych dowodów i argumentów, które mogą potwierdzić, że wyrok pierwszej instancji był niewłaściwy.

Egzekucja wyroku

Ostatnim krokiem w postępowaniu frankowym jest egzekucja wyroku. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji sądu, niezależnie od tego, czy jest to decyzja sądu pierwszej instancji, czy wyższej instancji po odwołaniu, zaczyna się proces egzekwowania wyroku. Jeżeli wyrok jest korzystny dla kredytobiorcy, bank musi przestrzegać postanowień wyroku. Może to obejmować m.in. zmianę warunków umowy kredytowej, spłatę odszkodowania, czy nawet anulowanie całego kredytu.

Ważne aspekty do rozważenia

Warto również zauważyć, że postępowanie frankowe to nie tylko wymienione powyżej kroki. Istnieje wiele aspektów, które mogą wpływać na przebieg procesu i jego ostateczny wynik. Należą do nich m.in. umiejętność negocjacji, jakość dowodów przedstawionych w sądzie, a także doświadczenie i wiedza prawnika reprezentującego kredytobiorcę.

Kredytobiorcy powinni również pamiętać, że czas jest kluczowym czynnikiem. Wiele postępowań frankowych trwa wiele lat, a w tym czasie kurs franka szwajcarskiego może ulec znacznym zmianom, co wpływa na całkowitą kwotę kredytu. Dlatego też ważne jest, aby jak najszybciej podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu.

Podsumowanie

Postępowanie frankowe to skomplikowany proces, który wymaga nie tylko znajomości prawa, ale także umiejętności negocjacyjnych i strategicznego myślenia. Dlatego też, mimo iż prezentowany tu przewodnik jest pomocny w zrozumieniu jego ogólnych zasad, zaleca się skorzystanie z pomocy specjalistów.

Pomoc prawna kancelarii frankowej może nie tylko przyspieszyć cały proces, ale także zwiększyć szanse na korzystny dla kredytobiorcy wynik. Warto więc rozważyć skorzystanie z takiej pomocy, szczególnie w sytuacji, kiedy stawką są duże kwoty, a przeciwnikiem jest doświadczony zespół prawników banku.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy