Polityka prywatności i plików Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opracowane na podstawie obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Sylwester Kasprzewski, ul. Krzywoustego 15/4, 70-250 Szczecin, NIP: 8512960279, kontakt: kancelaria@gryfpro.pl

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe oraz osób upoważnionych przez Państwa lub działających w Państwa imieniu w celu:

 1. działań zmierzających do zawarcia przez Kancelarię umowy na świadczone usługi, a następnie czynności podejmowanych w procesie wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wypełniania obowiązków prawnych, w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, tj. marketingu usług oferowanych przez Kancelarię oraz na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. prowadzenia przez Kancelarię lub podmiotu działającego w jej imieniu komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 7. działań marketingowych w zakresie usług oferowanych przez Kancelarię w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe oraz osób upoważnionych przez Państwa lub działających w jego imieniu mogą być udostępniane przez Kancelarię następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:

 1. innym podmiotom współpracującym z Kancelarią realizacji umowy,
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi niezbędnego wsparcia technicznego oraz organizacyjnego;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi w obszarze marketingowym;
 4. podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi doradcze;
 5. innym podmiotom, którym Kancelaria powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
 6. innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym organom państwowym w toku czynności podejmowanych w związku z ich działalnością (np. kontrole).

 Państwa dane osobowe przechowywane są przez Kancelarię przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, jednakże nie dłużej niż przez okres 7 lat od momentu zawarcia umowy lub zrealizowania usługi, co wynika z obowiązujących okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz podatkowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody może poważnie utrudnić lub uniemożliwić świadczenie przez Kancelarię usług na rzecz Państwa.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez lub w imieniu osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu (osobom fizycznym) prawo do:

 1. uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane są przetwarzane przez Kancelarię, a także prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
 2. sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
 5. przenoszenia swoich danych do innego administratora (art.. 20 RODO).

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, w tym profilowania. Dalsze przetwarzanie danych następuje jednakże nawet mimo sprzeciwu, o ile Kancelaria powoła się na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Auto Club, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwester Kasprzewski wskazuje, że:

 1. informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Pozwalają one przygotowywać kontent na stronę, aby był dopasowany do Państwa wymagań.
 2. informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika. 
  Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. 
  Ponadto użytkownik ma prawo żądać ich usunięcia.

 w celu usprawnienia działania witryny Kancelaria korzysta z Cookies.

„To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy,  który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie),  z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu plików „cookies”.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.”

(źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/)

W popularnych przeglądarkach internetowych istnieje możliwość:

 1. a) zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwala na pełne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności oferowanych na stronie Kancelarii,
 2. b) określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 3. c) blokowania lub usuwania cookies.

Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Jak do nas dojechać?